Розділ: "Прибув до Дюссельдорфа" - Abschnitt: "Angekommen in Düsseldorf" | Інформація про право на проживання - Informationen zum Aufenthaltsrecht

 • У кінці кожної сторінки ви знайдете посилання на інші важливі сторінки в розділі «Україна» - Jeweils am Seitenende finden Sie eine Navigation zu anderen wichtigen Seiten im Bereich "Ukraine".
 • Für Deutschen Text bitte auf Seite herunterscrollen!

Інформація про право на проживання - Informationen zum AufenthaltsrechtЗ 1 вересня 2022 року: безвіз лише на 90 днів - Ab 01.09.2022: Visumsfreier Aufenthalt nur noch 90 Tage

8 липня 2022 року Федеральна рада схвалила продовження терміну тимчасового проживання в Україні. Тому біженці з України також можуть в’їжджати до Німеччини без візи після 31 серпня 2022 року та легально перебувати в Німеччині. Однак положення було змінено таким чином, що безвіз тепер діє лише протягом 90 днів. Змінена постанова набуде чинності 1 вересня 2022 року. Обмеження безвізового перебування до 90 днів означає, що всі ті, хто вже перебував у Німеччині понад 90 днів станом на 1 вересня 2022 року, тепер можуть подати заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до розділу 24 (1) до 1 вересня. , 2022 AufenthG, щоб викликати вигаданий ефект розділу 81 (3) AufenthG. В іншому випадку перебування після 1 вересня 2022 року є незаконним. Особи, які в’їжджають до Німеччини після 1 вересня 2022 року, повинні діяти відповідно протягом 90 днів після прибуття. Положення стосується лише осіб, які в’їдуть до Німеччини до 30 листопада 2022 року.

Der Bundesrat hat am 08.07.2022 der Verlängerung der Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung zugestimmt. Geflüchtete aus der Ukraine können also auch über den 31.08.2022 hinaus visumsfrei einreisen und sich legal in Deutschland aufhalten. Die Verordnung wurde allerdings dahingehend verändert, dass der visumsfreie Aufenthalt nun nur noch für 90 Tage gilt. Die geänderte Verordnung wird am 01.09.2022 in Kraft treten. Die Beschränkung des visumsfreien Aufenthalts auf 90 Tage hat zur Folge, dass all diejenigen, die sich am 01.09.2022 bereits länger als 90 Tage im Bundesgebiet aufhalten, nun noch vor dem 01.09.2022 einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 Abs. 1 AufenthG stellen können, um die Fiktionswirkung des § 81 Abs. 3 AufenthG auszulösen. Andernfalls ist der Aufenthalt ab dem 01.09.2022 unrechtmäßig. Diejenigen, die nach dem 01.09.2022 nach Deutschland einreisen, müssen binnen 90 Tagen nach Ankunft entsprechend handeln. Die Verordnung gilt nur für Personen, die bis zum 30.11.2022 nach Deutschland einreisen.


З 1 червня 2022 року: що зміниться з точки зору соціального права та законодавства відносно прибування та що необхідно враховуват - Ab 01.06.2022: Was sich sozialrechtlich und aufenthaltsrechtlich ändert und was zu beachten ist:


Paritätische Gesamtverband звертає увагу на найважливіші зміни у новій правовій ситуації з 1 червня 2022 року – не лише для українців.
Der Paritätische Gesamtverband macht (mit Verweis auf die GGUA-Flüchtlingshilfe) auf die wichtigsten Änderungen bei der neuen Gesetzeslage ab dem 01.06.2022  - nicht nur für Ukrainer*innen -  aufmerksam:

Набирають чинності численні зміни до закону, що регулюють право на різні соціальні виплати біженцям з тимчасовим захистом. Центральним змістом цих змін у законі є
Es treten zahlreiche Gesetzesänderungen in Kraft, die die Ansprüche auf unterschiedliche Sozialleistungen für Geflüchtete mit vorübergehendem Schutz neu regeln. Der zentrale Inhalt dieser Gesetzesänderungen ist

 • «Зміна юридичної групи» для осіб з тимчасовим захистом з AsylbLG на SGB II / SGB XII.
  der „Rechtskreiswechsel“ für Personen mit vorübergehendem Schutz vom AsylbLG ins SGB II / SGB XII.

 • Існують також зміни в інших системах пільг для цієї групи, таких як допомога для студентів BAföG, допомога на дитину, батьківський догляд, обов’язкове медичне страхування тощо.
  Daneben gibt es für diese Gruppe aber auch Änderungen für andere Leistungssysteme, wie das BAföG, das Kindergeld, Elterngeld, die gesetzliche Krankenversicherung usw.

 • Крім того, згідно з AsylbLG вирішили виплатити одноразову виплату в розмірі 100 євро для дітей, які не мають права на допомогу на дитину.
  Darüber hinaus ist eine Einmalzahlung von 100 Euro für nicht-kindergeldberechtigte Kinder im AsylbLG beschlossen worden.

 • Винятки з «Wohnsitzregelung» згідно з § 12a AufenthG застосовуються, якщо: Наприклад, ви закінчили інтеграційний курс або самі заробляєте на життя.
  In der "Wohnsitzregelung" gemäß  § 12a AufenthG wird eine Ausnahmeregelung unter anderem bei Integrationskursbesuch und bei "überwiegender Lebensunterhaltssicherung" (LU) eingeführt.  

 • Відповідно до розділу 24 Закону про прибування, до видачі посвідки на прибування необхідно провести процедуру ідентифікації та подати фіктивну довідку.
  Es wird eine Pflicht zur erkennungsdienstlichen Behandlung vor Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG und der entsprechenden Fiktionsbescheinigung eingeführt.

Найважливіші зміни: - Die wichtigsten Änderungen sind:

1. Зміни соціального права

    З 1 червня особи з посвідкою на прибування згідно з § 24 AufenthG та "Fiktionsbescheinigung" (довідка про подання заяви про дозвіл на прибування згідно з § 24 AufenthG - § 81 Abs. 5 AufenthG) мають право на пільги згідно SGB II (§ 74 SGB II) і SGB XII (146 SGB XII). Однак передумовою для цього є те, що вони вже були оброблені службою ідентифікації. На практиці це вкрай проблематично, оскільки відсутність технічного оснащення в органах влади викликає масові проблеми з роботою з данними. З цієї причини "Der Paritätische" та інші експерти заздалегідь розкритикували регулювання – на жаль, поки що безуспішно.
 

Перехідні заходи:

 • Для тих, кому видано "Fiktionsbescheinigung" з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2022 року, замість «сервісу ID-картки» достатньо запису до "центрального реєстру іноземців." Тоді ви можете подати заявку на отримання пільг згідно з SGB II або SGB XII.

 • Особи, які ще не пройшли реєстрацію іноземців, продовжують отримувати пільги AsylblG (стаття 18 AsylbLG нова).

 • Між 01.06.2022 та 31.08.2022 Заява про надання допомоги відповідно до SGB II і XII для тих, хто має право на пільги згідно з § 18 AsylbLG, вважається поданою, якщо ви вже отримували пільги відповідно до AsylbLG у травні.

 • Особи, які ще не мають доступу до медичної допомоги через пільги за SGB II, XII або AsylbLG, мають право на медичну допомогу протягом 6 місяців після перебування в Німеччині (§ 417 SGB V). Це положення, ймовірно, буде особливо важливим для самозайнятих осіб.

 • З 1 червня 2022 року особи, які мають посвідку на прибування згідно з § 24 AufenthG ("Fiktionsbescheinigung" недостатньо!) мають право на допомогу на дитину, батьківську допомогу та аванс.

 • З 1 червня люди, які мають дозвіл на прибування відповідно до § 24 AufenthG та «Fiktionsbescheinigung», як правило, мають право на допомогу для студентів BAföG (§ 61 BAföG). Але передумовою для цього є те, що вони вже пройшли реєстрацію іноземців.
   

1. Änderungen im Sozialrecht

    Ab dem 1. Juni haben Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG und einer Fiktionsbescheinigung (Bescheinigung über den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG - § 81 Abs. 5 AufenthG) grundsätzlich Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (§ 74 SGB II) und SGB XII (146 SGB XII). Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sie bereits erkennungsdienstlich behandelt wurden. In der Praxis ist dies äußerst problematisch, da es aufgrund der fehlenden technischen Ausstattung in den Behörden zu massiven Problemen bei der Abwicklung kommt. Aus diesem Grund haben der Paritätische und andere Experten die Regelung im Vorfeld kritisiert – bisher leider ohne Erfolg.
 

Übergangsregelungen:

 • Für Personen, denen zwischen dem 24.02. und 31.5. bereits eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt wurde, reicht anstelle einer erkennungsdienstlichen Behandlung eine Eintragung im Ausländerzentralregister aus, um Leistungen nach dem SGB II bzw. XII beantragen zu können.

 • Personen, bei denen noch keine erkennungsdienstliche Behandlung vorgenommen wurde, erhalten weiterhin Leistungen nach dem AsylblG (§ 18 AsylbLG neu) .

 • Zwischen dem 01.06. und dem 31.08. gilt ein Antrag auf Leistungen nach den SGB II und XII für Leistungsberechtige nach § 18 AsylbLG als gestellt, wenn sie bereits im Mai Leistungen nach dem AsylbLG bezogen haben.

 • Personen, die aufgrund von Leistungen nach dem SGB II, XII oder AsylbLG noch keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, haben für 6 Monate nach ihrem Aufenthalt in Deutschland Anspruch auf medizinische Versorgung (§ 417 SGB V). Diese Bestimmung dürfte für Selbstständige besonders wichtig sein.

 • Ab dem 1. Juni 2022 haben Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG (es reicht keine "Fiktionsbescheinigung"!) Anspruch auf Kindergeld, Elterngeld und einen Vorschuss.

 • Ab dem 1. Juni haben Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 24 AufenthG sowie mit einer Fiktionsbescheinigung grundsätzlich Anspruch auf BAföG (§ 61 BAföG). Voraussetzung auch hierfür ist jedoch, dass sie bereits erkennungsdienstlich behandelt wurden.
   

2. Зміни в праві на прибування

Зміна правил прибування відповідно до § 12a AufenthG:

Власники дозволу на прибування відповідно до § 24 AufenthG підлягають «обов'язку щодо прибування» відповідно до § 12a AufenthG (зобов'язання оселитися у федеральній державі, можливо, також у муніципалітеті) протягом 3 років з моменту надання дозволу на прибування. 
 

Винятки з правил прибування для всіх біженців (не лише для українців!):

 • У майбутньому винятки також стосуватимуться інтеграційного курсу, професійного мовного курсу відповідно до розділу 45a, кваліфікаційного заходу тривалістю не менше 3 місяців для професійного визнання або заходу подальшого навчання відповідно до розділів 81 і 82 SGB III.

 • Вимога про місце проживання на певному місті може бути опущена в майбутньому, якщо кошти на прожиавння несуть самі.

 • З вилученням статті 24 (6) Закону про прибування, з 1 червня діє принцип розділу 4a Закону про прибування, відповідно до якого може здійснюватися будь-яка форма (самостійної чи залежної) зайнятості. 

 • Надання посвідки на прибування відповідно до § 24 AufenthG та «Fiktionsbescheinigung» після подання заяви на § 24 AufenthG може бути здійснено лише після реєстрацію іноземців (ED-Behandlung gem. § 49, § 4a та § 81, § 7 AufenthG ). У майбутньому як імміграційні, так і соціальні служби повинні переглянути реєстрацію іноземців ЕД.


2. Aufenthaltsrechtliche Änderungen

Änderung der Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG:

Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG unterliegen für 3 Jahre ab Erteilung der Aufenthaltserlaubnis einer Wohnsitzauflage nach § 12a AufenthG (Pflicht zur Wohnsitznahme im Bundesland, ggf. auch in einer Kommune).
 

Ausnahmen von der Wohnsitzregelung für alle davon Betroffenen  (nicht nur für Ukrainer*innen!):

 • Ausnahmen gelten zukünftig auch in den Fällen, in denen ein Integrationskurs, ein Berufssprachkurs nach § 45a, eine Qualifizierungsmaßnahme von einer Dauer von mind. 3 Monaten, die zu einer Berufsanerkennung führt oder eine Weiterbildungsmaßnahme nach §§ 81 und 82 SGB III aufgenommen wird.

 • Eine Aufhebung der Wohnsitzauflage ist zukünftig möglich, wenn der Lebensunterhalt woanders „überwiegend“ gesichert werden kann.

 • Durch die Streichung von § 24 Abs. 6 AufenthG gilt ab dem 1. Juni der Grundsatz des § 4a AufenthG, wonach jede Form der (selbständigen oder unselbständigen) Erwerbstätigkeit grundsätzlich ausgeübt werden darf.

 • Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG und einer "Fiktionsbescheinigung" nach Antrag auf § 24 AufenthG darf zukünftig nur nach "erkennungsdienstlicher Behandlung" (ED-Behandlung, § 49 Abs. 4a und § 81 Abs. 7 AufenthG) erfolgen. Eine Überprüfung der ED-Behandlung muss zukünftig also sowohl von Ausländer- als auch von Sozialbehörden überprüft werden.

Більш детальний опис вищезгаданих змін до законодавства можна знайти на сайт і допомоги біженцям GGUA.
Eine ausführlichere Darstellung der Gesetzesänderungen für die Beratungspraxis finden Sie bei der GGUA-Flüchtlingshilfe.


Оновлення iнформацiї вiд 08.03.2022: Пiвнiчна Рейн-Вестфалiя (NRW) регулює процес прийому біженців з України

За даними Асоціації міст і муніципалітетів NRW, Міністерство у справах дітей, сім'ї, біженців та інтеграції NRW (MKFFI) надало інформацію 5 березня 2022 року, зокрема:
 

1. «Громадяни України, які проживають у родичів чи друзів, повинні по можливості залишатися в муніципалітетах, а не направлятися в державний центр первинного прийому в Бохумі (LEA). Достатньо пізнішої реєстрації відповідно до розділу 49, параграф 5 № 6 Закону про перебування (AufenthG ) під час подання заявки на отримання дозволу на проживання згідно з § 24 Закону про прибування. До отримання документу на перебування, для біженців з України, правовою основою буде параграф 3 Закону про Надання притулку / Азюль (AsylbLG) «в аналогічному застосуванні» § 1, параграф 1, № 3a AsylbLG.

2. Особи з України, які шукають захисту, які не мають можливості зупинитися в самоорганізованому житлі або в житлі, наданому муніципалітетом, повинні з'явитися в LEA Bochum як шукаючи захисту та зареєструватися там. Згодом ця група людей буде розподілена по муніципалітетах».
 

Зв'яжіться з LEA Bochum:

Державний центр первинного прийому біженців NRW (LEA)
Gersteinring 52, 44791 Бохум
+ 49 (0)2931-826600
lea.asyl@bra.nrw.de


Всі наявні документи (паспорт, ідентифікаційна картка тощо) необхідно мати з собою для реєстрації.

 


Актуально: рішення Ради ЄС від 3 березня 2022 року

Рада внутрішніх справ і міністрів юстиції ЄС щойно активувала Директиву 
ЄС про масовий приплив біженців,
яка надає тимчасовий захист українцям, вперше з моменту її прийняття у 2001 році.

У Німеччині буде діяти:
Стаття 24 Міграційного закону

У майбутньому українцям дозволять: працювати (також самостійно) - забрати сім'ю - відвідувати школу - соціальні виплати - залишатися до 3 років

 • Українці в Німеччині можуть працювати після подачі заяви на отримання дозволу на роботу.
 •  Біженцям дозволяється брати з собою подружжя та дітей, якщо вони жили з ними до переїзду
 •  Відвідування школи для дітей можливе негайно
 •  Соціальні пільги надаються відповідно до Закону про пільги шукачам притулку.
 •  Посвідка на проживання спочатку надається на один рік, але може бути продовжена в декількох етапах до трьох років.
 • Терер можливо: заявки на фінансову підтримку та охорону здоров’я до міської адміністрації Дюссельдорфа: 
  >>> Завантажити анкету з міста


Але потрібно трохи терпіння:

Ці правила набирають чинності, як тільки відповідна федеральна земля видасть постанову про спеціальний дозвіл на проживання – на нашу думку, це має бути питанням кількох днів.

 


ЖИВИЙ документ: Питання щодо права перебування у Німеччині для людей з України - Aktuelle Info zum Aufenthaltsrecht in Deutschland für Menschen aus der Ukraine


Постійно оновлювана публікація - інформація без гарантії | Ständig aktualisierte Veröffentlichung - Angaben ohne Gewähr

У зв’язку з війною в Україні та пов’язаною з нею міграцією людей з України наразі підіймається велика кількість питань щодо права перебування у Німеччині. В цій довідці ви знайдете питання і відповіді на них, на основі поточної правової ситуації. Деякі питання ще  уточнюються та правова ситуація послідовно адаптується федеральним урядом, земельними урядами і відповідальними органами. Інформація в довідці буде оновлюватися.

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Migration von Menschen aus der Ukraine stellen sich aktuell eine Vielzahl von aufenthaltsrechtlichen Fragen. Wir versuchen diese Fragen aufgrund der Rechtslage zum jeweils aktuellen Stand zu beantworten. Einige Fragen sind noch nicht geklärt bzw. die Rechtslage wird sukzessive durch die Bundesregierung, die Landesregierungen und die zuständigen Behörden angepasst. Die jeweils aktuellen Informationen werden in das Papier eingearbeitet, es handelt sich um ein sog. living document. Dieses Papier ist keine offizielle Auskunft der Bundesregierung oder einer sonstigen öffentlichen Stelle. Sie können sich deshalb bei Kontakt mit deutschen Behörden nicht darauf berufen.... >>> hier weiter auf Deutsch
 


LIVE-Doc українська мова     LIVE-Doc Русский    LIVE-Doc English 


Інформація про право прибування українців

Короткострокове перебування «як турист» (90 днів) може бути продовжено до 180 днів після звернення до імміграційних органів.

Коротке пояснення: українці зазвичай можуть перебувати в Шенгенській зоні до 90 днів з візою або в умовах безвізового в’їзду. В зв‘язку з теперешній надзвичайною ситуацією цей час продовжено ще на 90 днів.

25 лютого 2022 року Міністерство у справах дітей, сім’ї, біженців та інтеграції землі Північний Рейн-Вестфалія (MKFFINRW) опублікувало інформацію про правила прибування громадян України і повідомило про це локальні імміграційні органи. У будь-якому випадку ми рекомендуємо своєчасно пройти консультацію до закінчення перших 90 днів.

Щодо ситуації українців, які вже перебувають у Німеччині, Федеральне міністерство внутрішніх справ (BMI) тим часом оголосило, що припускає наступне:

1.      відповідно до § 5, параграф 2 речення 2, альтернатива 2 закону про прибування іноземців в Німеччині (AufenthG), зараз неможливо для громадян України компенсувати процедуру отримання або оновлення візи через особливі обставини окремого випадку, і що імміграційним органам слід утримуватися від виконання вимог відповідно до § 5 п. 2 речення 1, а такжож:

2.      що наразі можна припустити, що через актуальну ситуацію в Україні громадяни України є винятковим випадком у розумінні статті 20 (2) договору про виконання Шенгенської угоди. Таким чином, відповідно до § 40 постанови про прибування іноземців в Німеччині (AufenthV), громадяни України можуть отримати посвідку на подальше прибування протягом 90 днів після в'їзду, яке слідує за короткочасним перебуванням, за умови, що вони не займаються оплачуваною роботою, за винятком діяльності, зазначеної в параграфі 17. 2, див. § 40 № 2 постанови прибування іноземців в Німеччині (AufenthV). Правовою підставою для видачі відповідного дозволу на проживання є параграф 7 (1) речення 3 закону про прибування іноземців в Німеччині (AufenthG).

(Джерело інофомації: MKFFINRW)


Контактна особа "Україна" - Ansprechpartnerinnen Soziale Ukraine-Beratung:

Anna Cosic
Tel.: +49 (0)17660749454
a.cosic@fwi-d.de
Anastasiia Krasovska
Tel.: +49 (0)1785745898
a.krasovska@fwi-d.de


Abschnitt: "Angekommen" in Düsseldorf


Informationen zum Aufenthaltsrecht


Update 08.03.22: NRW regelt Aufnahmeprozess für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Laut Städte- und Gemeindebund NRW hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW (MKFFI) am 05.03.2022 u.a. über Folgendes informiert:

1. "Ukrainische Staatsangehörige, die bei Verwandten oder Freund*innen leben, sollen möglichst in den Kommunen verbleiben und nicht zur Landeserstaufnahmeeinrichtung Bochum (LEA) geschickt werden. Es sei ausreichend, wenn eine spätere Registrierung gem. § 49 Abs. 5 Nr. 6 AufenthG im Zuge der Antragstellung auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erfolge. Bis zur Titelerteilung erhalten bedürftige Personen "in analoger Anwendung" des § 1 Abs. 1 Nr. 3a AsylbLG Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG.

2.  Schutzsuchende Personen aus der Ukraine, die keine Möglichkeit haben, sich in einer selbstorganisierten oder in einer durch die Kommune gestellten Unterkunft aufzuhalten, sollen sich als schutzsuchend in der LEA Bochum melden und sich dort registrieren. Dieser Personenkreis würde zu gegebener Zeit auf die Kommunen verteilt werden."


Kontakt LEA Bochum:

Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge NRW (LEA)
Gersteinring 52, 44791 Bochum
+ 49 (0)2931-826600
lea.asyl@bra.nrw.de 

Alle vorhandenen Dokumente (Reisepass, ID-Card, etc.) müssen für die Registrierung mitgebracht werden.


Aktuell: EU-Ratsbeschluss vom 03.03.2022

Der EU-Innen- und Justizminister:innen-Rat hat soeben die EU-Massenzustrom-Richtlinie zur Gewährung eines vorübergehenden Schutzes für Ukrainer:innen erstmals seit ihrer Verabschiedung 2001 aktiviert.

In Deutschland wird nun
§ 24 des Aufenthaltsgesetzes
angewandt:

Erlaubt ist Ukrainer*innen künftig: Arbeiten (auch selbständig) - Familiennachholung - Schulbesuch - Sozialleistungen - Aufenthalt bis zu 3 Jahren

 • Ukrainer:innen in Deutschland können selbständig tätig sein bzw. eine Arbeitserlaubnis beantragen.

 • Geflüchtete dürfen ihre Ehepartner:innen und Kinder nachholen, wenn sie vor der Flucht mit ihnen zusammengelebt haben.

 • Ein Schulbesuch ist unmittelbar möglich.

 • Sozialleistungen werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt.

 • Die Aufenthaltsgenehmigung wird zunächst für ein Jahr erteilt, kann aber in vier weiteren Schritten auf insgesamt bis zu drei Jahren verlängert werden.

 • Ab sofort möglich: Anträge auf finanzielle Unterstützung und Gesundheitsversorgung bei der Stadtverwaltung Düsseldorf:
  >>> Antragsformular bei der Stadt downloaden


Etwas Geduld ist gefragt!
Diese Regelungen treten in Kraft, sobald das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung zu diesem besonderen Aufenthaltstitel erlassen hat - das dürfte nach unserer Einschätzung eine Frage von wenigen Tagen sein.


ЖИВИЙ документ: Питання щодо права перебування у Німеччині для людей з України - Aktuelle Info zum Aufenthaltsrecht in Deutschland für Menschen aus der Ukraine


Постійно оновлювана публікація - інформація без гарантії | Ständig aktualisierte Veröffentlichung - Angaben ohne Gewähr

У зв’язку з війною в Україні та пов’язаною з нею міграцією людей з України наразі підіймається велика кількість питань щодо права перебування у Німеччині. В цій довідці ви знайдете питання і відповіді на них, на основі поточної правової ситуації. Деякі питання ще  уточнюються та правова ситуація послідовно адаптується федеральним урядом, земельними урядами і відповідальними органами. Інформація в довідці буде оновлюватися.

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Migration von Menschen aus der Ukraine stellen sich aktuell eine Vielzahl von aufenthaltsrechtlichen Fragen. Wir versuchen diese Fragen aufgrund der Rechtslage zum jeweils aktuellen Stand zu beantworten. Einige Fragen sind noch nicht geklärt bzw. die Rechtslage wird sukzessive durch die Bundesregierung, die Landesregierungen und die zuständigen Behörden angepasst. Die jeweils aktuellen Informationen werden in das Papier eingearbeitet, es handelt sich um ein sog. living document. Dieses Papier ist keine offizielle Auskunft der Bundesregierung oder einer sonstigen öffentlichen Stelle. Sie können sich deshalb bei Kontakt mit deutschen Behörden nicht darauf berufen.... >>> hier weiter auf Deutsch
 


LIVE-Doc українська мова     LIVE-Doc Русский    LIVE-Doc English 


 Der "Kurzaufenthalt" als "Tourist" (90 Tage) kann auf Antrag durch die Ausländerbehörde auf 180 Tage verlängert werden.


Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI NRW) hat am 25.02.2022 Informationen über aufenthaltsrechtliche Regelungen für ukrainische Staatsangehörige bekannt gegeben und die Ausländerbehörden inzwischen entsprechend informiert. In jedem Fall empfehlen wir eine Beratung rechtzeitig vor Ablauf der ersten 90 Tage.

Hinsichtlich der Situation von Ukrainern, die sich bereits in Deutschland befinden, hat das Bundesministerium des Inneren (BMI) inzwischen mitgeteilt, dass es von Folgendem ausgeht:

 1. dass es gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls ukrainischen Staatsangehörigen derzeit nicht zumutbar ist, das Visumverfahren nachzuholen und somit vom Vorliegen den Voraussetzungen gem. § 5 Absatz 2 Satz 1 durch die Ausländerbehörden abgesehen werden sollte und
 2. dass derzeit davon auszugehen ist, dass für ukrainische Staatsangehörige aufgrund der derzeitigen Lage in der Ukraine ein Ausnahmefall im Sinne des Art. 20 Abs. 2 Schengener Durchführungsabkommen vorliegt. Somit könnten ukrainische Staatsangehörige gem. § 40 AufenthV nach Einreise eine Aufenthaltserlaubnis für einen weiteren Aufenthalt von 90 Tagen, der sich an einen Kurzaufenthalt anschließt, einholen, soweit diese keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 genannten Tätigkeiten ausüben, vgl. § 40 Nr. 2 AufenthV. Die Rechtsgrundlage für die Erteilung einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis sei § 7 Abs. 1 S. 3 AufenthG.

(Quelle: MKFFI NRW)

Erlaubt ist Ukrainer*innen künftig: Arbeiten (auch selbständig) - Familiennachholung - Schulbesuch - Sozialleistungen - Aufenthalt bis zu 3 Jahren

 • Ukrainer:innen in Deutschland können selbständig tätig sein bzw. eine Arbeitserlaubnis beantragen.

 • Geflüchtete dürfen ihre Ehepartner:innen und Kinder nachholen, wenn sie vor der Flucht mit ihnen zusammengelebt haben.

 • Ein Schulbesuch ist unmittelbar möglich.

 • Sozialleistungen werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt.

 • Die Aufenthaltsgenehmigung wird zunächst für ein Jahr erteilt, kann aber in vier weiteren Schritten auf insgesamt bis zu drei Jahren verlängert werden.

 • Ab sofort möglich: Anträge auf finanzielle Unterstützung und Gesundheitsversorgung bei der Stadtverwaltung Düsseldorf:
  >>> Antragsformular bei der Stadt downloaden


Etwas Geduld ist gefragt!
Diese Regelungen treten in Kraft, sobald das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung zu diesem besonderen Aufenthaltstitel erlassen hat - das dürfte nach unserer Einschätzung eine Frage von wenigen Tagen sein.


Контактна особа у вітальному центрі:
Ansprechpartnerin im Welcome Center:

Anna Cosic
a.cosic@fwi-d.de
+49 176 60749454